Hutten bouwen

Het bouwen van eigen hutten is natuurlijk de belangrijkste activiteit in het Spijkerdorp. Voor de jongens en meisjes die al wat ouder zijn is er niks mooier en stoerder dan het bedenken, en vervolgens bouwen van een eigen hut.

Je mag bouwen tot en met 13 jaar.

 

Hoe gaat het bouwen van hutten in zijn werk?

Vanaf 6 jaar mag je onder begeleiding een hut gaan bouwen. Je kunt je bij de leiding van Spijkerdorp laten inschrijven.

Formulier
Je krijgt dan een formulier mee wat je moet laten invullen en ondertekenen door een ouder of verzorger. Wij willen namelijk dat zij ervan op de hoogte zijn dat jullie op Spijkerdorp gaan spelen en bouwen.

Bouwvergunning
Als je dit formulier dan vervolgens weer inlevert op Spijkerdorp, dan krijg je een “bouwvergunning“. Als er hutten vrij zijn dan krijg je direct een hut, anders moet je wachten tot dat er een hut vrij is gekomen. Heb je een hut dan is dit een belangrijke regel. Als je langer dan 2 weken niet aan je hut hebt gewerkt vervalt je bouwvergunning en gaat deze naar iemand anders. om dit bij te houden is een presentielijst in de kantine waarop je je naam en datum moet invullen.

Het is dus belangrijk dat als je van plan bent om langer dan 2 weken op vakantie te gaan en je wilt je hut behouden dan de “vakantielijst”in te vullen. Bij ziekte of andere reden bel je even om het door te geven

Bouwmateriaal
Spijkers kun je kopen op Spijkerdorp. De palen, planken en natuurlijk de gereedschappen om een hut te bouwen (hamers en zagen) zijn bij ons ruimschoots aanwezig.  Wel moet er € 0,50 borg per gereedschapstuk betaald worden.

Hulp waar nodig
Waar nodig kan je advies of hulp vragen aan een van de medewerkers. Uiteraard zien wij er op toe dat een en ander veilig gebeurd. Verder is het natuurlijk belangrijk dat er geen uitstekende spijkers zijn, zowel binnen als buiten de hutten. Ook uitbouwen en extra etage zijn niet toegestaan. Slopen van of aan een hut mag alleen door medewerkers worden gedaan i.v.m. veiligheid.

Opruimen
Om te zorgen dat er zo weinig mogelijk in planken met spijkers wordt getrapt is het belangrijk dat deze niet op de grond in het huttendorp rondslingeren. Opruimen is dan ook een van de belangrijkste afspraken, evenals het netjes terug brengen van het gereedschap. Ook is het een regel dat je van het materiaal van ander kinderen afblijft en dat je ook niet in of aan een ander zijn hut komt. Bij het niet houden van de afspraken raak je na 2 waarschuwingen je hut kwijt.

Wachtlijst
Er willen altijd meer kinderen bouwen dan dat wij aan “bouwkavels” beschikbaar hebben. Deze kinderen staan dan op de wachtlijst. Zodra er een hut vrij komt zal de eerste van de wachtlijst gebeld worden.